Triexpert.hu

Köszöntjük a Triexpert Biztonságszervező és Tanácsadó Iroda honlapján!

Triexpert. Kompletten, komplexen, korrekten.

Irodánk az alábbi témakörökben nyújt komplex megoldásokat:

Közbeszerzési tanácsadás

Közbeszerzési eljárások előkészítését és teljes körű lebonyolítását vállaljuk. Magas szintű szakmai és jogi támogatást nyújtva hozzájárulunk ahhoz, hogy ügyfeleink beszerzési érdekei eredményesen megvalósulhassanak. Szakmai tudásunkkal, felkészültségünkkel, valamint gyakorlati tapasztalatunkkal, és színvonalas munkavégzéssel biztosítjuk, hogy ügyfeleink igényeit mindenkor a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a jogszabályi környezet naprakész ismeretével és alkalmazásával szolgáljuk ki, és ezzel ügyfeleink elégedettségét is elérjük. Tanácsadóink szakmai felelősségbiztosítással rendelkeznek, amely további megbízható és garanciális hátteret nyújt a jelentős értékű projektekhez kapcsolódó eljárások megvalósításában. Közreműködünk ügyfeleink közbeszerzésekkel kapcsolatos hosszadalmas, időigényes és tapasztalatot feltételező döntési folyamatainak megtervezésében, előkészítésében és végrehajtásában, a jogszabály által előírt felelősségi körben, egyidejűleg biztosítva az átlátható, tiszta, valamint törvényes és szakszerű, hatékony és eredményes közbeszerzési szolgáltatásokat mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon.

Jogi tanácsadás

Közel 10 éves ügyvédi gyakorlatom során különösen nagy tapasztalatot szereztem az ingatlanjog és a társasági jog területén, de mind polgári joggal, mind büntető joggal foglalkoztam. Állok rendelkezésére, ha egy élethelyzetben jogi tájékoztatást, felvilágosítást szeretne vagy, ha szerződései átvizsgálása, revízionálása vált időszerűvé, illetve adott esetben érdeklődésével kapcsolatos, kérdéseire vonatkozó releváns jogszabályok ismertetésére, vagy állásfoglalásra van szüksége.

Adatvédelmi tanácsadás

Az adatvédelem szabályai, a GDPR előírásai mindenkire vonatkoznak, akik adatkezelést végeznek függetlenül attól a körülménytől, hogy akár csak egy személy vagy több ezer ember adatait kezelik. Az adatvédelmi szabályok ismerete és betartása kiemelten fontos ma. Miben segíthetünk Önnek? Adatvédelmi tanácsadást nyújtunk, elkészítjük teljes körűen adatvédelmi szabályzatát, adatkezelési tájékoztatóit és minden szükséges nyilatkozatát e tárgyban, továbbá ellátjuk társaságánál az adatvédelmi felelős tisztséget, amennyiben igényli.

Munkavédelem

Mi is a munkavédelem? Egy intézkedéssorozat, melynek célja, hogy a dolgozók életük, testi épségük, egészségük veszélyeztetése nélkül végezhessék munkájukat. A biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek megteremtése és ellenőrzése nemcsak a munkavállaló, de a munkáltató számára is fontos szabályozási terület. Alapvető fontosságú bármely munkáltató számára, hogy tisztában legyen az általa végzett tevékenység kockázataival mind a munkáltatói mind a munkavállalói oldal vonatkozásában.

Tűzvédelem

A biztonságos munkavégzés elengedhetetlen feltétele a megfelelő tűzvédelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai eszközök megléte és a szükséges ismeretek elsajátítása. Képesített szakembereink elkészítik a vállalkozása használatában lévő ingatlanok tűzbiztonsági vizsgálatát, felmérik a tűzveszélyes tevékenységeket, elkészítik a tűzvédelemmel kapcsolatos szabályzatokat valamint igény eseten a tűzvédelmi eszközök időszakos felülvizsgálatát.

Emelőgép ügyintézés, felülvizsgálat

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzatáról szóló 47/1999. (VIII.4.) rendelet szerint az emelőgép üzemeltetője köteles az emelőgép biztonságos állapotának megőrzéséről, emelőgép időszakos vizsgálat meglétéről és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni. Az emelőgép időszakos vizsgálat elvégzésére emelőgép-szakértő jogosult. Irodánk emelőgép szakértője 20 éves szakmai tapasztalattal végzi az emelőgépek időszakos felülvizsgálatait.

HACCP kiépítés - felülvizsgálat

Amikor bármilyen élelmiszerrel kapcsolatos vállalkozást indít és üzemeltet akkor meg kell felelni az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályoknak. A HACCP rendszer kiépítése szakértő által egy HACCP kézikönyvben kerül rögzítésre. Ennek a dokumentációnak az előírásait az vállalkozónak maradéktalanul be kell tartania a működés és üzemelés során.

ŐRZÉS-VÉDELEM

Megszervezzük komplex őrzésvédelmi rendszerét, elkészítjük a szükséges dokumentációkat. Szervezzük, irányítjuk, felügyeljük az őrzésvédelmi rendszert, hogy a maradéktalanul törvényes üzemelés mellett a legmagasabb szinten szavatolja az Ön biztonságát - igényeinek szem előtt tartásával.

BIZTONSÁGI AUDIT

Diszkrét, mégis hatékony auditálásaink feltárják az Ön gazdaságos és törvényes működését negatívan befolyásoló tényezőit, hogy javaslatainkkal nagyban növeljük működési hatékonyságát.

BIZTONSÁGTECHNIKA

Irodánk már a tervezés fázisában maximálisan az Ön igényeit tartja szem előtt, hogy biztonságtechnikai rendszere a leghatékonyabban lássa el feladatát úgy, hogy közben a törvényi előírásoknak is maradéktalanul megfelel. Vállaljuk természetesen a már meglévő rendszerének modernizálását is. Szakképzett technikusaink meghibásodás esetén akár 4 órán belül megkezdik a hiba feltárását és elhárítását.

 

Munkatársaink

Keresse szakemberinket elérhetőségeiken, hogy személyes konzultáció során mérhessük fel igényeit és kidolgozhassuk a személyre szabott megoldásokat.

 • Faludi Péter

  munka-, és tűzvédelmi szakember

  peter@triexpert.hu

  +36 70 391 7044

  Végzettségek:

  • munkavédelmi technikus
  • tűzvédelmi előadó, tűzvédelmi főelőadó
  • mélyépítő technikus
  • emelőgép ügyintéző
  • haccp rendszergazda
 • Dr. Gönczöl Adrienn

  közbeszerzési és Európa jogi szakjogász

  adrienn@triexpert.hu

  +36 30 495 4005

  Végzettségek:

  • jogi diploma és szakvizsga, közel 10 éves ügyvédi gyakorlat
  • Európa jogi (Európai Uniós) szakjogász
  • Közbeszerzési szakjogász
 • Takács Attila

  magánbiztonsági szakértő

  attila@triexpert.hu

  +36 30 969 0099

  Végzettségek:

  • informatikai rendszerszervező üzemmérnök, biztonságszervező szakmérnök
  • had-, és biztonságtechnikai mérnök
  • büntetőjogi szakjogász, magánbiztonsági jogi szakjogász
  • munkavédelmi technikus
  • tűzvédelmi előadó, tűzvédelmi főelőadó
  • környezetvédelmi előadó
  • Haccp rendszergazda
 • Berkes Zsuzsanna

  Munkavédelmi technikus, Haccp rendszergazda

  info@triexpert.hu

  +36 70 621 261

  Végzettségek:

  • Munkavédelmi technikus
  • Haccp rendszergazda